Nyhetsfilm Kungliga Vetenskapsakademien

Crafoordpriset

Evolutionen har format allt liv på jorden. Och sedan Charles Darwin har få gjort mer för att koppla ihop ekologi och evolution än årets Crafoord-pristagare i biovetenskap: Dolph Schluter. Ny vinnare varje år. Ny film varje år!

Episodes 1
Duration 7′

Fler projekt